referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kraśnicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 84 84


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 024
18 363
18 358
61.14%
127
18 231
13 855
4 376
7 249
3 456
3 453
47.63%
33
3 420
2 185
1 235
4 140
2 340
2 340
56.52%
31
2 309
1 249
1 060
5 667
2 462
2 462
43.44%
33
2 429
1 440
989
5 295
2 831
2 831
53.47%
26
2 805
1 381
1 424
4 814
2 490
2 485
51.62%
18
2 467
915
1 552
5 481
2 614
2 614
47.69%
32
2 582
1 500
1 082
6 852
3 727
3 726
54.38%
44
3 682
1 649
2 033
4 310
2 427
2 426
56.29%
26
2 400
818
1 582
5 621
2 765
2 765
49.19%
36
2 729
1 105
1 624
Ogółem
79453
43475
43460
54.70%
406
43054
26097
16957