referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat chełmski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 83 83


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 611
1 833
1 832
50.73%
17
1 815
1 364
451
2 654
1 290
1 290
48.61%
16
1 274
709
565
9 383
4 391
4 390
46.79%
73
4 317
2 770
1 547
5 675
2 707
2 705
47.67%
39
2 666
1 663
1 003
2 286
1 125
1 125
49.21%
21
1 104
778
326
2 990
1 438
1 438
48.09%
26
1 412
792
620
3 239
1 304
1 304
40.26%
23
1 281
830
451
3 603
1 410
1 410
39.13%
18
1 392
867
525
3 795
1 757
1 757
46.30%
22
1 735
1 106
629
4 637
2 069
2 068
44.60%
23
2 045
1 048
997
5 601
2 085
2 084
37.21%
35
2 049
1 296
753
4 132
1 969
1 968
47.63%
35
1 933
988
945
3 502
1 527
1 527
43.60%
26
1 501
706
795
2 670
1 081
1 081
40.49%
11
1 070
515
555
Ogółem
57778
25986
25979
44.96%
385
25594
15432
10162