referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat bialski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 105 105


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 360
7 924
7 923
59.30%
42
7 881
5 685
2 196
4 604
2 631
2 631
57.15%
19
2 612
1 895
717
8 633
4 597
4 596
53.24%
46
4 550
2 204
2 346
4 320
2 199
2 198
50.88%
26
2 172
890
1 282
4 313
2 112
2 112
48.97%
13
2 099
1 383
716
3 384
1 653
1 653
48.85%
23
1 630
1 072
558
3 130
1 773
1 771
56.58%
15
1 756
1 026
730
3 311
1 746
1 746
52.73%
13
1 733
791
942
4 332
2 332
2 331
53.81%
24
2 307
979
1 328
7 613
4 116
4 116
54.07%
39
4 077
1 634
2 443
5 743
2 570
2 568
44.72%
48
2 520
1 408
1 112
2 636
1 259
1 258
47.72%
14
1 244
661
583
1 936
1 169
1 169
60.38%
29
1 140
466
674
2 163
1 184
1 184
54.74%
7
1 177
652
525
2 400
1 151
1 151
47.96%
14
1 137
526
611
5 587
2 983
2 982
53.37%
26
2 956
1 824
1 132
3 009
1 378
1 377
45.76%
7
1 370
527
843
4 276
2 383
2 382
55.71%
22
2 360
1 094
1 266
3 408
1 768
1 766
51.82%
22
1 744
906
838
Ogółem
88158
46928
46914
53.22%
449
46465
25623
20842