referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Kujawsko - Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat żniński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 56 56


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 574
6 278
6 279
54.25%
47
6 232
5 046
1 186
3 933
2 319
2 319
58.96%
12
2 307
1 370
937
7 343
4 247
4 247
57.84%
64
4 183
2 821
1 362
6 861
3 722
3 722
54.25%
36
3 686
2 702
984
5 186
3 131
3 129
60.34%
33
3 096
1 905
1 191
18 874
11 205
11 204
59.36%
100
11 104
7 910
3 194
Ogółem
53771
30902
30900
57.47%
292
30608
21754
8854