referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Kujawsko - Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat włocławski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 69 69


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 653
1 493
1 493
56.28%
13
1 480
1 123
357
2 707
1 250
1 250
46.18%
18
1 232
814
418
2 794
1 219
1 219
43.63%
21
1 198
635
563
8 740
4 241
4 241
48.52%
49
4 192
3 073
1 119
6 330
2 738
2 738
43.25%
36
2 702
1 933
769
5 106
2 092
2 091
40.95%
22
2 069
1 242
827
6 034
2 568
2 568
42.56%
29
2 539
2 013
526
6 154
2 843
2 843
46.20%
33
2 810
1 512
1 298
3 196
1 289
1 289
40.33%
7
1 282
808
474
3 591
1 753
1 753
48.82%
21
1 732
1 037
695
6 051
2 646
2 646
43.73%
35
2 611
1 584
1 027
8 061
4 045
4 044
50.17%
69
3 975
2 254
1 721
4 891
2 277
2 277
46.55%
28
2 249
1 645
604
Ogółem
66308
30454
30452
45.93%
381
30071
19673
10398