referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Kujawsko - Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat rypiński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 33 33


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 758
6 928
6 920
54.24%
33
6 887
5 664
1 223
4 187
1 805
1 805
43.11%
20
1 785
1 089
696
3 787
1 327
1 327
35.04%
18
1 309
763
546
5 599
2 296
2 296
41.01%
27
2 269
1 382
887
4 821
1 887
1 887
39.14%
15
1 872
1 003
869
3 248
1 531
1 531
47.14%
13
1 518
790
728
Ogółem
34400
15774
15766
45.83%
126
15640
10691
4949