referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Kujawsko - Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat radziejowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 41 41


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 866
2 801
2 800
57.54%
24
2 776
2 159
617
3 005
1 409
1 409
46.89%
13
1 396
707
689
4 382
2 212
2 211
50.46%
50
2 161
1 335
826
6 441
3 037
3 037
47.15%
34
3 003
1 661
1 342
7 565
3 505
3 502
46.29%
42
3 460
2 306
1 154
3 433
1 614
1 611
46.93%
18
1 593
813
780
4 055
1 877
1 877
46.29%
28
1 849
941
908
Ogółem
33747
16455
16447
48.74%
209
16238
9922
6316