referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Kujawsko - Pomorskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat aleksandrowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 40 40


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 010
5 695
5 695
56.89%
38
5 657
4 613
1 044
10 158
6 984
6 984
68.75%
48
6 936
5 683
1 253
1 634
1 053
1 053
64.44%
16
1 037
808
229
7 699
3 366
3 364
43.69%
27
3 337
2 311
1 026
3 672
1 745
1 744
47.49%
14
1 730
852
878
2 705
1 068
1 068
39.48%
16
1 052
583
469
2 263
1 211
1 211
53.51%
22
1 189
779
410
3 396
1 690
1 690
49.76%
16
1 674
1 053
621
2 956
1 425
1 425
48.21%
21
1 404
737
667
Ogółem
44493
24237
24234
54.47%
218
24016
17419
6597