referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Dolnośląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat złotoryjski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 38 38


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 200
1 837
1 835
57.34%
10
1 825
1 583
242
13 581
8 332
8 330
61.34%
25
8 305
7 226
1 079
3 549
1 885
1 885
53.11%
23
1 862
1 505
357
6 135
3 392
3 392
55.29%
20
3 372
2 869
503
4 790
2 305
2 305
48.12%
19
2 286
1 704
582
5 312
2 763
2 763
52.01%
18
2 745
2 159
586
Ogółem
36567
20514
20510
56.09%
115
20395
17046
3349