referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Dolnośląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat strzeliński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 34 34


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 118
2 328
2 328
56.53%
10
2 318
1 518
800
3 712
2 045
2 043
55.04%
20
2 023
1 512
511
4 134
2 092
2 091
50.58%
13
2 078
1 450
628
18 230
11 096
11 094
60.86%
63
11 031
8 722
2 309
5 851
3 075
3 075
52.56%
17
3 058
2 045
1 013
Ogółem
36045
20636
20631
57.24%
123
20508
15247
5261