referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Dolnośląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat lubański - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 43 43


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 027
11 511
11 508
60.48%
73
11 435
9 795
1 640
3 822
2 303
2 301
60.20%
10
2 291
1 901
390
8 474
4 725
4 725
55.76%
49
4 676
3 860
816
4 841
2 545
2 545
52.57%
14
2 531
1 918
613
5 338
3 050
3 049
57.12%
35
3 014
2 617
397
1 309
663
663
50.65%
5
658
445
213
3 887
2 382
2 381
61.26%
14
2 367
1 889
478
Ogółem
46698
27179
27172
58.19%
200
26972
22425
4547