referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Dolnośląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat legnicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 41 41


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 400
6 857
6 857
60.15%
38
6 819
5 753
1 066
7 126
3 476
3 476
48.78%
20
3 456
2 537
919
2 277
1 160
1 160
50.94%
6
1 154
814
340
3 666
2 008
2 007
54.75%
11
1 996
1 595
401
3 804
2 006
2 006
52.73%
50
1 956
1 499
457
4 845
2 659
2 659
54.88%
22
2 637
2 056
581
5 670
3 010
3 010
53.09%
19
2 991
2 417
574
2 107
964
964
45.75%
13
951
666
285
Ogółem
40895
22140
22139
54.14%
179
21960
17337
4623