referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Dolnośląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat dzierżoniowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 72 72


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 504
15 568
15 551
58.67%
79
15 472
13 636
1 836
29 785
18 217
18 214
61.15%
98
18 116
15 654
2 462
7 729
4 293
4 291
55.52%
38
4 253
3 433
820
5 248
3 050
3 050
58.12%
20
3 030
2 467
563
7 605
4 370
4 370
57.46%
45
4 325
3 466
859
5 750
3 128
3 128
54.40%
16
3 112
2 224
888
4 905
2 869
2 869
58.49%
33
2 836
2 245
591
Ogółem
87526
51495
51473
58.81%
329
51144
43125
8019