referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Dolnośląskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat bolesławiecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 58 58


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 985
21 544
21 537
63.37%
95
21 442
18 648
2 794
8 859
4 760
4 759
53.72%
36
4 723
3 813
910
4 286
2 399
2 398
55.95%
19
2 379
1 833
546
10 916
5 538
5 537
50.72%
58
5 479
4 279
1 200
5 094
2 915
2 914
57.20%
22
2 892
2 471
421
5 694
3 001
3 000
52.69%
26
2 974
2 491
483
Ogółem
68834
40157
40145
58.32%
256
39889
33535
6354