referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali kraju

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu)frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 18 912 359 11 942 245 11 936 610 63,12% 69 145 11 867 465 9 825 753 2 041 712
Wieś 10 859 332 5 563 802 5 562 151 51,22% 56 564 5 505 587 3 620 311 1 885 276
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 1 659 549 830 528 830 284 50,03% 9 095 821 189 513 577 307 612
do 10 tys. mieszkańców 5 766 335 2 941 049 2 940 141 50,99% 30 759 2 909 382 1 917 588 991 794
do 20 tys. mieszkańców 5 218 239 2 902 333 2 901 385 55,60% 24 360 2 877 025 2 111 412 765 613
do 50 tys. mieszkańców 5 393 137 3 238 402 3 237 350 60,03% 21 475 3 215 875 2 566 986 648 889
do 100 tys. mieszkańców 2 834 694 1 752 335 1 751 666 61,79% 9 841 1 741 825 1 445 363 296 462
do 200 tys. mieszkańców 2 358 195 1 472 334 1 471 716 62,41% 8 128 1 463 588 1 257 036 206 552
do 500 tys. mieszkańców 3 009 870 1 964 852 1 963 816 65,25% 9 995 1 953 821 1 639 056 314 765
powyżej 500 tys. mieszkańców 3 531 672 2 404 214 2 402 403 68,02% 12 056 2 390 347 1 995 046 395 301

Powrót do poprzedniej strony