referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat krotoszyński - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Kobylin - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 7 7


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sala szkolna, Plac Glabera Kobylin
2 208
1 444
1 444
65.40%
22
1 422
1 057
365
2.
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul.Krobska Kobylin
511
307
307
60.08%
4
303
158
145
3.
Dom Strażaka Smolice
1 065
666
666
62.54%
8
658
423
235
4.
Szkoła Podstawowa Kuklinów
691
356
354
51.23%
4
350
239
111
5.
Dom Strażaka Zalesie Wielkie
607
365
365
60.13%
8
357
210
147
6.
Dom Strażaka Wyganów
410
269
268
65.37%
3
265
142
123
7.
Świetlica Wiejska Łagiewniki
470
292
292
62.13%
1
291
227
64
Ogółem
5962
3699
3696
61.99%
50
3646
2456
1190