referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat kielecki - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Łagów - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 6 6


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Szkoła Podstawowa w Łagowie
1 645
768
768
46.69%
5
763
463
300
2.
Szkoła Podstawowa w Łagowie
1 149
301
301
26.20%
1
300
165
135
3.
Szkoła Podstawowa w Rudzie
378
138
138
36.51%
2
136
68
68
4.
Szkoła Podstawowa w Starej Zbelutce
920
309
309
33.59%
7
302
168
134
5.
Szkoła Podstawowa w Sędku
566
195
195
34.45%
8
187
123
64
6.
Szkoła Podstawowa w Piotrowie
799
291
291
36.42%
6
285
145
140
Ogółem
5457
2002
2002
36.69%
29
1973
1132
841