referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat mikołowski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Wyry - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 3 3


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Pawilon Handlowy w Wyrach, ul. Dąbrowszczaków 58
1 319
894
893
67.70%
5
888
755
133
2.
Pawilon Handlowy w Wyrach, ul. Dąbrowszczaków 58
1 112
771
771
69.33%
8
763
637
126
3.
Szkoła Podstawowa w Gostyni ul. Rybnicka 141
2 268
1 473
1 473
64.95%
11
1 462
1 125
337
Ogółem
4699
3138
3137
66.76%
24
3113
2517
596