referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat sokólski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Krynki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 4 4


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Mieszkanie prywatne, Górany 46, tel.0603033243
195
98
98
50.26%
1
97
60
37
2.
Budynek byłej szkoły Kruszyniany 51, tel. 0603033270
441
154
154
34.92%
1
153
124
29
3.
Urząd Gminy Krynki, tel. 7228070
1 452
809
809
55.72%
7
802
615
187
4.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krynkach ul. Grodzieńska 7, tel. 7228121
870
495
495
56.90%
2
493
409
84
Ogółem
2958
1556
1556
52.60%
11
1545
1208
337