referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat nyski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Kamiennik - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 5 5


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, ul. 1 Maja 28, 48-388 Kamiennik
739
407
407
55.07%
4
403
336
67
2.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnikach
524
247
247
47.14%
1
246
155
91
3.
Świetlica Wiejska w Karłowicach Wielkich
851
418
418
49.12%
0
418
332
86
4.
Szkoła Podstawowa w Szklarach
476
302
302
63.45%
3
299
241
58
5.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach
348
186
186
53.45%
0
186
150
36
Ogółem
2938
1560
1560
53.10%
8
1552
1214
338