referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat radomski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Jastrzębia - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 7 7


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bartodziejach
425
169
169
39.76%
1
168
121
47
2.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębi
1 262
609
608
48.18%
1
607
355
252
3.
Publiczna Szkoła Podstawowa w M±kosach Starych
529
215
215
40.64%
7
208
108
100
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej
531
221
221
41.62%
3
218
109
109
5.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie
552
262
262
47.46%
3
259
109
150
6.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesiowie
735
343
343
46.67%
4
339
229
110
7.
Publiczne Gimnazjum w Owadowie
563
237
237
42.10%
4
233
148
85
Ogółem
4597
2056
2055
44.70%
23
2032
1179
853