referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat ostrołęcki - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Myszyniec - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 14 14


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu
1 116
566
566
50.72%
3
563
384
179
2.
Przedszkole Samorządowe w Myszyńcu
1 204
610
610
50.66%
14
596
422
174
3.
Szkoła Podstawowa w Myszyńcu Starym
757
387
387
51.12%
2
385
180
205
4.
Szkoła Podstawowa w Pełtach
384
170
170
44.27%
1
169
61
108
5.
Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku
386
170
170
44.04%
2
168
63
105
6.
Szkoła Podstawowa w Wydmusach
702
297
297
42.31%
1
296
155
141
7.
Zespół Szkół w Wykrocie
692
331
331
47.83%
6
325
178
147
8.
Zespół Szkół w Wolkowych
791
274
274
34.64%
9
265
102
163
9.
Szkoła Podstawowa w Olszynach
367
134
134
36.51%
1
133
82
51
10.
Szkoła Podstawowa w Cięćku
177
88
88
49.72%
3
85
44
41
11.
Świetlica Wiejska w Niedźwiedziu
187
71
71
37.97%
1
70
36
34
12.
Szkoła Podstawowa w Krysiakach
309
102
102
33.01%
3
99
54
45
13.
Szkoła Podstawowa w Zdunku
379
134
134
35.36%
0
134
63
71
14.
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
391
163
163
41.69%
3
160
55
105
Ogółem
7842
3497
3497
44.59%
49
3448
1879
1569