referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat mławski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Wi¶niewo - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 4 4


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Zespół Szkół Wi¶niewo, 06-521 Wi¶niewo
952
488
488
51.26%
2
486
324
162
2.
Szkoła Podstawowa Stare Kosiny, Stare Kosiny 06-521 Wi¶niewo
1 041
528
528
50.72%
9
519
381
138
3.
Szkoła Podstawowa Bogurzyn, Bogurzyn 06-521 Wi¶niewo
1 227
623
623
50.77%
1
622
397
225
4.
¦wietlica wiejska Wojnówka, Wojnówka 06-521 Wi¶niewo
763
366
365
47.84%
2
363
269
94
Ogółem
3983
2005
2004
50.31%
14
1990
1371
619