referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat włodawski - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Hanna - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 4 4


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Szkoła Podstawowa w Hannie,tel.(083) 3798009
930
563
563
60.54%
8
555
267
288
2.
Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach,tel.(083) 3799082
553
318
318
57.50%
6
312
125
187
3.
Szkoła Podstawowa w Dańcach,tel.(083) 3798002
696
318
318
45.69%
7
311
157
154
4.
Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach,tel.(083) 3798010
528
306
306
57.95%
4
302
145
157
Ogółem
2707
1505
1505
55.60%
25
1480
694
786