referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat chełmiński - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Lisewo - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 4 4


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Szkoła Podstawowa w Krusinie
749
317
317
42.32%
2
315
166
149
2.
Szkoła Podstawowa w Lisewie
1 274
789
787
61.77%
2
785
556
229
3.
Gminne Gimnazjum w Lisewie
1 071
452
452
42.20%
4
448
260
188
4.
Świetlica Środowiskowa w Pniewitem
849
371
371
43.70%
1
370
174
196
Ogółem
3943
1929
1927
48.87%
9
1918
1156
762