referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Zachodniopomorskie - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat koszaliński - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 54 54


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 949
3 454
3 452
49.68%
24
3 428
2 721
707
3 569
1 878
1 877
52.59%
7
1 870
1 525
345
7 830
4 035
4 033
51.51%
41
3 992
3 355
637
4 618
2 685
2 685
58.14%
17
2 668
2 309
359
5 629
4 026
4 026
71.52%
24
4 002
3 455
547
6 901
3 249
3 247
47.05%
27
3 220
2 774
446
9 789
5 399
5 396
55.12%
48
5 348
4 443
905
3 985
2 304
2 303
57.79%
26
2 277
1 896
381
Ogółem
49270
27030
27019
54.84%
214
26805
22478
4327