referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Zachodniopomorskie - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat drawski - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 44 44


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 355
4 722
4 720
50.45%
24
4 696
3 912
784
13 130
7 541
7 537
57.40%
38
7 499
6 146
1 353
5 684
2 802
2 802
49.30%
20
2 782
2 323
459
2 020
891
891
44.11%
5
886
634
252
4 004
2 265
2 265
56.57%
18
2 247
1 873
374
12 524
7 242
7 232
57.75%
48
7 184
6 132
1 052
Ogółem
46717
25463
25447
54.47%
153
25294
21020
4274