referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Świętokrzyskie - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kielecki - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 155 155


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 074
2 789
2 785
39.37%
23
2 762
1 654
1 108
8 959
3 892
3 891
43.43%
52
3 839
2 507
1 332
11 709
5 927
5 927
50.62%
42
5 885
4 503
1 382
9 022
4 450
4 449
49.31%
61
4 388
3 152
1 236
10 366
4 573
4 572
44.11%
57
4 515
3 019
1 496
8 886
3 629
3 617
40.70%
22
3 595
2 167
1 428
5 457
2 002
2 002
36.69%
29
1 973
1 132
841
6 747
3 130
3 128
46.36%
44
3 084
1 923
1 161
6 772
3 482
3 481
51.40%
30
3 451
2 492
959
7 086
3 559
3 559
50.23%
40
3 519
2 582
937
6 765
2 945
2 945
43.53%
40
2 905
1 790
1 115
9 164
4 292
4 292
46.84%
56
4 236
3 185
1 051
7 910
3 200
3 200
40.46%
23
3 177
2 436
741
10 890
4 723
4 721
43.35%
30
4 691
3 360
1 331
3 612
1 474
1 474
40.81%
24
1 450
975
475
4 820
2 090
2 089
43.34%
27
2 062
1 414
648
5 071
2 774
2 773
54.68%
22
2 751
2 139
612
6 944
3 202
3 202
46.11%
50
3 152
2 094
1 058
9 598
5 246
5 245
54.65%
36
5 209
3 750
1 459
Ogółem
146852
67379
67352
45.86%
708
66644
46274
20370