referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podlaskie - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat bielski - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 48 48


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 951
10 600
10 598
50.58%
72
10 526
8 320
2 206
2 915
1 703
1 703
58.42%
12
1 691
895
796
6 574
2 017
2 017
30.68%
19
1 998
1 228
770
4 180
1 704
1 704
40.77%
28
1 676
843
833
5 283
2 909
2 909
55.06%
42
2 867
822
2 045
3 212
891
891
27.74%
13
878
655
223
1 641
909
909
55.39%
4
905
456
449
4 076
2 188
2 188
53.68%
26
2 162
875
1 287
Ogółem
48832
22921
22919
46.93%
216
22703
14094
8609