referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Podkarpackie - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat dębicki - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 101 101


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
37 033
23 140
23 131
62.46%
159
22 972
18 108
4 864
9 485
4 664
4 662
49.15%
54
4 608
2 916
1 692
9 020
5 025
5 022
55.68%
49
4 973
3 199
1 774
17 116
9 451
9 447
55.19%
72
9 375
6 521
2 854
4 113
1 658
1 658
40.31%
13
1 645
863
782
12 545
6 908
6 907
55.06%
81
6 826
3 985
2 841
9 527
5 052
5 052
53.03%
51
5 001
3 118
1 883
Ogółem
98839
55898
55879
56.54%
479
55400
38710
16690