referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Opolskie - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat strzelecki - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 63 63


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 229
1 868
1 868
44.17%
25
1 843
1 527
316
5 625
2 178
2 175
38.67%
28
2 147
1 757
390
5 076
2 192
2 192
43.18%
22
2 170
1 839
331
6 712
2 983
2 982
44.43%
40
2 942
2 463
479
27 965
14 343
14 343
51.29%
128
14 215
12 437
1 778
4 780
2 300
2 300
48.12%
32
2 268
1 775
493
10 355
4 724
4 723
45.61%
33
4 690
3 955
735
Ogółem
64742
30588
30583
47.24%
308
30275
25753
4522