referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat kolski - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Chodów - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 4 4


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Szkoła Podstawowa w Rdutowie, Rdutów 43 , 62 - 652 Chodów
439
224
224
51.03%
0
224
108
116
2.
Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej, Kaleń Mała 1 , 62 - 652 Chodów
769
325
325
42.26%
3
322
168
154
3.
Szkoła Podstawowa w Czerwonce, Czerwonka 3 , 62 - 652 Chodów
886
343
343
38.71%
7
336
186
150
4.
Świetlica Urzędu Gminy w Chodowie, Chodów 18 , 62 - 652 Chodów
817
447
447
54.71%
5
442
312
130
Ogółem
2911
1339
1339
46.00%
15
1324
774
550