referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat grajewski - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Rajgród - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 5 5


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32
1 691
833
833
49.26%
13
820
609
211
2.
Remiza OSP w Woźnejwsi
588
242
242
41.16%
2
240
140
100
3.
Szkoła Podstawowa w Bełdzie
615
249
249
40.49%
0
249
155
94
4.
Świetlica Zakładowa ZDM i UZ w Biebrzy
518
247
247
47.68%
3
244
182
62
5.
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
945
361
361
38.20%
5
356
159
197
Ogółem
4357
1932
1932
44.34%
23
1909
1245
664