referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Konferencja prasowa PKW - godzina 12.15

Konferencja prasowa PKW - godzina 12.15
Warszawa dnia 9.06.2003

W dniu 9 czerwca w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa na której przekazany został komunikat o nieoficjalnych wynikach referendum ogólnokrajowego.
Komunikat powstał na podstawie danych otrzymanych od komisarzy wyborczych drogą elektroniczną.
W konferencji prasowej udział wzięli:
sędzia Ferdynand Rymarz - przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,
sędzia Stanisław Kosmal - zastępca przewodniczącego PKW,
sędzia Andrzej Kisielewicz - członek PKW,
sędzia Andrzej Mączyński - członek PKW,
sędzia Zbigniew Szonert - członek PKW,
sędzia Tadeusz Żyznowski - członek PKW,
oraz Kazimierz W. Czaplicki - sekretarz PKW.

W związku z zakończeniem prac obliczeniowych obwodowych komisji oraz większości czynności przez sędziów komisarzy wyborczych przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz serdecznie podziękował:

- wielkiej rzeszy ponad 264.000 członków obwodowych komisji za żmudną, ciężką i ciagłą pracę związaną z ustaleniem wyników referendum oraz za sprawne i szybkie działanie
- sędziom komisarzom wyborczym i pracownikom delegatur Krajowego Biura Wyborczego za nadzór, weryfikacje protokołów oraz prace obliczeniowe na obszarze swojego działania
- pracownikom centrali Krajowego Biura Wyborczego z jego kierownikiem Kazimierzem Czaplickim na czele, za dobrą obsługę organizacyjno - techniczną oraz informatyczną PKW
- mężom zaufania obecnym na wszystkich szczeblach organów referendalnych, w tym mężom zaufania obserwującycm prace w PKW
- wójtom, burmistrzom i prezydentom miast za stworzenie materialno - technicznych warunków pracy komisjom obwodowym oraz za skuteczne zabezpieczenie urn i lokali podczas przerwy nocnej
- Komendzie Głównej Policji i wszystkim policjantom za doskonałą współpracę z organami referendalnymi, za ciężką służbę patrolową oraz liczne działania zapobiegające naruszeniom porządku publicznego i próbom niedozwolonej agitacji w czasie trwania ciszy wyborczej
- wszystkim mediom i osobiście dziennikarzom pracującym w studiu referendalnym PKW, za profesjonalną obsługę medialną referendum ogólnokrajowego
- pracownikom firmy ATM S.A. za sprawne prowadzenie "Studia Referendalnego PKW".

Na koniec sędzia Ferdynand Rymarz - przewodniczący PKW poinformował, że dzisiaj w Warszawie o godzinie 20-tej na Zamku Królewskim nastąpi przekazanie oficjalnych wyników referendum ogólnokrajowego.