referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Konferencja PKW - relacja z godziny 10 -tej

Konferencja PKW - relacja z godziny 10-tej
Warszawa dnia 7.06.2003.

Dnia 7 czerwca br. o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa dotycząca wydarzeń z pierwszych godzin głosowania w referendum ogólnokrajowym. W konferencji udział wzięli : przewodniczący PKW sędzia Ferdynand Rymarz, członek PKW sędzia Tadeusz Żyznowski oraz sekretarz PKW Kazimierz W. Czaplicki.
Przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz powiedział, że zgodnie z przepisami lokale zostały otwarte o godzinie 6.00 i komisje obwodowe rozpoczęły normalną pracę.
Nieodnotowano takich wydarzeń, które uniemożliwiłyby głosowanie.
W jednym z obwodów w mieście Białystok, głosowanie rozpoczęło się z 40-to minutowym opóźnieniem, ponieważ nie przybył z-ca przewodniczącego komisji obwodowej, który posiadał pieczątkę. Komisja wystąpiła o odwołanie tej osoby ze składu komisji z uwagi na niesolidne pełnienie przez nią obowiązków.

W dniu 6 czerwca w godzinach popołudniowych do PKW wpłynęła skarga Ligi Polskich Rodzin podpisana przez przewodniczącego Kongresu tej partii Romana Giertycha z zarzutem naruszenia ciszy wyborczej przez piątkowe wydanie dziennika "Rzeczpospolita".
Podobnej treści protest złożył również redaktor naczelny tygodnika "Najwyższy Czas".
PKW uznając, że zawarte w tym wydaniu "Rzeczypospolitej" publikacje mogą zawierać znamiona wykroczenia z art. 84 ustawy o referendum ogólnokrajowym przekazała sprawę Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
Jak podkreślił przewodniczący PKW sędzia Ferdynand Rymarz obecnie wszystkie obwodowe komisje pracują normalnie i głosowanie przebiega bez żadnych incydentów. Liczba i waga drobnych wydarzeń jest dość niska i nie ma wpływu na przebieg głosowania. Przewodniczący PKW poinformował również, że z meldunku Komendy Głównej Policji wynika, że pod względem porządkowym policja nie odnotowała takich zdarzeń, które mogłyby zakłócić przebieg referendum.