Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
o cz±stkowych nieoficjalnych wynikach głosowania
w referendum ogólnokrajowym
ustalonych o godz. 23:00 w dniu 08-06-2003 r.

Na podstawie otrzymanych drog± elektroniczn± od komisarzy wyborczych informacji o wynikach głosowania w 2 545 obwodach głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, co następuje:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 2 545 obwodowych komisji do spraw referendum na ogóln± liczbę 25 165 komisji obwodowych (co stanowi 10,11%), informuje, że cz±stkowe nieoficjalne wyniki głosowania s± następuj±ce:

1)     liczba uprawnionych do głosowania 2 889 452,

2)     oddano kart ważnych 1 723 024; frekwencja wyniosła 59,63%

3)     głosy ważne 1 711 273; tj. 99,32%

w tym:

głosy na "TAK" 1 335 105; tj. 78,02%

głosy na "NIE" 376 168; tj. 21,98%


 

II. Zbiorcze informacje według województw

 

Województwo

Liczba obwodów

Otrzymane informacje

ogółem

z których
otrzymano
informacje

uprawnieni do głosowania

karty ważne

głosy ważne

liczba

% (fre-
kwencja)
(5:4)

ogółem

"Tak"

"Nie"

liczba

%
(7:5)

liczba

%
(9:7)

liczba

%
(11:7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dolno¶l±skie

1 824

124

136 257

77 383

56,79

76 885

99,36

64 352

83,70

12 533

16,30

Kujawsko-pomorskie

1 367

364

443 377

267 951

60,43

266 316

99,39

215 825

81,04

50 491

18,96

Lubelskie

1 778

131

122 244

68 579

56,10

68 062

99,25

48 456

71,19

19 606

28,81

Lubuskie

655

34

34 263

20 190

58,93

20 054

99,33

16 982

84,68

3 072

15,32

Łódzkie

1 701

300

335 984

196 837

58,59

195 217

99,18

139 902

71,66

55 315

28,34

Małopolskie

2 224

4

5 410

2 787

51,52

2 772

99,46

1 769

63,82

1 003

36,18

Mazowieckie

3 318

268

252 491

145 371

57,57

144 226

99,21

104 850

72,70

39 376

27,30

Opolskie

794

17

19 978

8 234

41,22

8 149

98,97

6 846

84,01

1 303

15,99

Podkarpackie

1 641

170

169 164

102 352

60,50

101 678

99,34

73 385

72,17

28 293

27,83

Podlaskie

844

180

186 974

96 385

51,55

95 573

99,16

61 369

64,21

34 204

35,79

Pomorskie

1 286

167

202 481

123 527

61,01

122 854

99,46

98 737

80,37

24 117

19,63

¦l±skie

2 691

221

290 375

184 443

63,52

183 340

99,40

154 690

84,37

28 650

15,63

¦więtokrzyskie

928

66

49 261

23 734

48,18

23 407

98,62

16 733

71,49

6 674

28,51

Warmińsko-mazurskie

976

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Wielkopolskie

2 090

376

497 710

313 492

62,99

311 472

99,36

252 804

81,16

58 668

18,84

Zachodniopomorskie

1 048

123

143 483

91 759

63,95

91 268

99,46

78 405

85,91

12 863

14,09

Razem w kraju

25 165

2 545

2 889 452

1 723 024

59,63

1 711 273

99,32

1 335 105

78,02

376 168

21,98