Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
o nieoficjalnych wynikach głosowania
w referendum ogólnokrajowym
ustalonych o godz. 12:00 w dniu 09-06-2003 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną od komisarzy wyborczych informacji o wynikach głosowania w 25 165 obwodach głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, co następuje:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 25 165 obwodowych komisji do spraw referendum, informuje, że nieoficjalne wyniki głosowania są następujące:

1)     liczba uprawnionych do głosowania 29 868 474,

2)     oddano kart ważnych 17 578 818; frekwencja wyniosła 58,85 %

3)     głosy ważne 17 452 624; tj. 99,28%

w tym:

głosy na "TAK" 13 516 612; tj. 77,45%

głosy na "NIE" 3 936 012; tj. 22,55%

 

 


 

II. Zbiorcze informacje według województw

 

Województwo

Liczba obwodów

Otrzymane informacje

ogółem

z których
otrzymano
informacje

uprawnieni do głosowania

karty ważne

głosy ważne

liczba

% (fre-
kwencja)
(5:4)

ogółem

"Tak"

"Nie"

liczba

%
(7:5)

liczba

%
(9:7)

liczba

%
(11:7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dolnośląskie

1 824

1 824

2 308 680

1 389 431

60,18

1 381 388

99,42

1 155 723

83,66

225 665

16,34

Kujawsko-pomorskie

1 367

1 367

1 605 181

929 397

57,90

922 788

99,29

711 520

77,11

211 268

22,89

Lubelskie

1 778

1 778

1 716 660

951 838

55,45

943 376

99,11

596 715

63,25

346 661

36,75

Lubuskie

655

655

783 984

456 354

58,21

453 362

99,34

380 909

84,02

72 453

15,98

Łódzkie

1 701

1 701

2 069 677

1 194 200

57,70

1 184 358

99,18

844 870

71,34

339 488

28,66

Małopolskie

2 224

2 224

2 475 661

1 483 101

59,91

1 472 289

99,27

1 121 202

76,15

351 087

23,85

Mazowieckie

3 318

3 318

4 091 127

2 474 290

60,48

2 456 305

99,27

1 834 764

74,70

621 541

25,30

Opolskie

794

794

823 806

449 437

54,56

446 102

99,26

378 649

84,88

67 453

15,12

Podkarpackie

1 641

1 641

1 592 979

913 045

57,32

905 671

99,19

634 715

70,08

270 956

29,92

Podlaskie

844

844

929 705

490 008

52,71

486 159

99,21

333 656

68,63

152 503

31,37

Pomorskie

1 286

1 286

1 681 149

1 055 602

62,79

1 049 469

99,42

842 147

80,25

207 322

19,75

Śląskie

2 691

2 691

3 736 344

2 294 120

61,40

2 280 405

99,40

1 927 221

84,51

353 184

15,49

Świętokrzyskie

928

928

1 029 708

536 941

52,14

532 233

99,12

403 198

75,76

129 035

24,24

Warmińsko-mazurskie

976

976

1 108 377

606 725

54,74

601 065

99,07

491 208

81,72

109 857

18,28

Wielkopolskie

2 090

2 090

2 574 227

1 570 042

60,99

1 558 146

99,24

1 201 760

77,13

356 386

22,87

Zachodniopomorskie

1 048

1 048

1 341 209

784 287

58,48

779 508

99,39

658 355

84,46

121 153

15,54

Razem w kraju

25 165

25 165

29 868 474

17 578 818

58,85

17 452 624

99,28

13 516 612

77,45

3 936 012

22,55