Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania
w referendum ogólnokrajowym
ustalonych o godz. 04:30 w dniu 09-06-2003 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną od komisarzy wyborczych informacji o wynikach głosowania w 23 920 obwodach głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, co następuje:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 23 920 obwodowych komisji do spraw referendum na ogólną liczbę 25 165 komisji obwodowych (co stanowi 95,05%), informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania są następujące:

1)     liczba uprawnionych do głosowania 28 001 248,

2)     oddano kart ważnych 16 376 098; frekwencja wyniosła 58,48 %

3)     głosy ważne 16 256 203; tj. 99,27%

w tym:

głosy na "TAK" 12 495 690; tj. 76,87%

głosy na "NIE" 3 760 513; tj. 23,13%

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Jan Kacprzak


 

II. Zbiorcze informacje według województw

 

Województwo

Liczba obwodów

Otrzymane informacje

ogółem

z których
otrzymano
informacje

uprawnieni do głosowania

karty ważne

głosy ważne

liczba

% (fre-
kwencja)
(5:4)

ogółem

"Tak"

"Nie"

liczba

%
(7:5)

liczba

%
(9:7)

liczba

%
(11:7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dolnośląskie

1 824

1 707

2 102 444

1 253 590

59,63

1 246 223

99,41

1 041 361

83,56

204 862

16,44

Kujawsko-pomorskie

1 367

1 364

1 602 935

927 998

57,89

921 410

99,29

710 433

77,10

210 977

22,90

Lubelskie

1 778

1 778

1 716 660

951 838

55,45

943 376

99,11

596 715

63,25

346 661

36,75

Lubuskie

655

655

783 984

456 354

58,21

453 362

99,34

380 909

84,02

72 453

15,98

Łódzkie

1 701

1 701

2 069 677

1 194 200

57,70

1 184 358

99,18

844 870

71,34

339 488

28,66

Małopolskie

2 224

2 224

2 475 661

1 483 101

59,91

1 472 289

99,27

1 121 202

76,15

351 087

23,85

Mazowieckie

3 318

2 876

3 457 841

2 032 842

58,79

2 017 087

99,22

1 465 814

72,67

551 273

27,33

Opolskie

794

723

724 031

384 208

53,07

381 176

99,21

319 836

83,91

61 340

16,09

Podkarpackie

1 641

1 641

1 592 979

913 045

57,32

905 671

99,19

634 715

70,08

270 956

29,92

Podlaskie

844

844

929 705

490 008

52,71

486 159

99,21

333 656

68,63

152 503

31,37

Pomorskie

1 286

1 229

1 586 400

991 395

62,49

985 563

99,41

788 621

80,02

196 942

19,98

Śląskie

2 691

2 318

3 135 684

1 941 883

61,93

1 929 989

99,39

1 617 227

83,79

312 762

16,21

Świętokrzyskie

928

924

1 020 832

530 928

52,01

526 248

99,12

398 159

75,66

128 089

24,34

Warmińsko-mazurskie

976

934

1 042 222

565 222

54,23

559 774

99,04

455 823

81,43

103 951

18,57

Wielkopolskie

2 090

1 954

2 418 984

1 475 199

60,98

1 464 010

99,24

1 127 994

77,05

336 016

22,95

Zachodniopomorskie

1 048

1 048

1 341 209

784 287

58,48

779 508

99,39

658 355

84,46

121 153

15,54

Razem w kraju

25 165

23 920

28 001 248

16 376 098

58,48

16 256 203

99,27

12 495 690

76,87

3 760 513

23,13

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Jan Kacprzak