Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania
w referendum ogólnokrajowym
ustalonych o godz. 02:30 w dniu 09-06-2003 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną od komisarzy wyborczych informacji o wynikach głosowania w 19 004 obwodach głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, co następuje:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 19 004 obwodowych komisji do spraw referendum na ogólną liczbę 25 165 komisji obwodowych (co stanowi 75,52%), informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania są następujące:

1)     liczba uprawnionych do głosowania 21 595 568,

2)     oddano kart ważnych 12 462 877; frekwencja wyniosła 57,71 %

3)     głosy ważne 12 367 777; tj. 99,24%

w tym:

głosy na "TAK" 9 354 007; tj. 75,63%

głosy na "NIE" 3 013 770; tj. 24,37%

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Jan Kacprzak


 

II. Zbiorcze informacje według województw

 

Województwo

Liczba obwodów

Otrzymane informacje

ogółem

z których
otrzymano
informacje

uprawnieni do głosowania

karty ważne

głosy ważne

liczba

% (fre-
kwencja)
(5:4)

ogółem

"Tak"

"Nie"

liczba

%
(7:5)

liczba

%
(9:7)

liczba

%
(11:7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dolnośląskie

1 824

1 431

1 693 787

993 075

58,63

987 025

99,39

823 833

83,47

163 192

16,53

Kujawsko-pomorskie

1 367

1 109

1 311 541

757 655

57,77

752 279

99,29

580 314

77,14

171 965

22,86

Lubelskie

1 778

1 433

1 332 229

728 846

54,71

722 112

99,08

450 868

62,44

271 244

37,56

Lubuskie

655

572

656 398

374 878

57,11

372 282

99,31

310 703

83,46

61 579

16,54

Łódzkie

1 701

1 540

1 850 302

1 059 689

57,27

1 050 764

99,16

741 578

70,58

309 186

29,42

Małopolskie

2 224

1 419

1 466 542

847 113

57,76

840 304

99,20

620 204

73,81

220 100

26,19

Mazowieckie

3 318

2 255

2 500 532

1 393 421

55,72

1 381 134

99,12

955 969

69,22

425 165

30,78

Opolskie

794

335

292 489

141 366

48,33

140 053

99,07

115 962

82,80

24 091

17,20

Podkarpackie

1 641

1 520

1 480 729

850 868

57,46

844 094

99,20

592 195

70,16

251 899

29,84

Podlaskie

844

717

761 953

384 996

50,53

381 795

99,17

251 779

65,95

130 016

34,05

Pomorskie

1 286

1 194

1 540 681

963 433

62,53

957 765

99,41

765 654

79,94

192 111

20,06

Śląskie

2 691

1 669

2 177 371

1 343 464

61,70

1 334 808

99,36

1 101 405

82,51

233 403

17,49

Świętokrzyskie

928

731

783 510

402 336

51,35

398 624

99,08

296 841

74,47

101 783

25,53

Warmińsko-mazurskie

976

462

493 722

267 226

54,12

264 116

98,84

212 524

80,47

51 592

19,53

Wielkopolskie

2 090

1 844

2 273 883

1 383 755

60,85

1 373 232

99,24

1 055 808

76,88

317 424

23,12

Zachodniopomorskie

1 048

773

979 899

570 756

58,25

567 390

99,41

478 370

84,31

89 020

15,69

Razem w kraju

25 165

19 004

21 595 568

12 462 877

57,71

12 367 777

99,24

9 354 007

75,63

3 013 770

24,37

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Jan Kacprzak