Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania
w referendum ogólnokrajowym
ustalonych o godz. 01:00 w dniu 09-06-2003 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną od komisarzy wyborczych informacji o wynikach głosowania w 12 609 obwodach głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, co następuje:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 12 609 obwodowych komisji do spraw referendum na ogólną liczbę 25 165 komisji obwodowych (co stanowi 50,11%), informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania są następujące:

1)     liczba uprawnionych do głosowania 13 946 758,

2)     oddano kart ważnych 7 997 603; frekwencja wyniosła 57,34%

3)     głosy ważne 7 935 388; tj. 99,22%

w tym:

głosy na "TAK" 5 933 197; tj. 74,77%

głosy na "NIE" 2 002 191; tj. 25,23%

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Jan Kacprzak


 

II. Zbiorcze informacje według województw

 

Województwo

Liczba obwodów

Otrzymane informacje

ogółem

z których
otrzymano
informacje

uprawnieni do głosowania

karty ważne

głosy ważne

liczba

% (fre-
kwencja)
(5:4)

ogółem

"Tak"

"Nie"

liczba

%
(7:5)

liczba

%
(9:7)

liczba

%
(11:7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dolnośląskie

1 824

930

1 044 747

608 700

58,26

604 981

99,39

504 686

83,42

100 295

16,58

Kujawsko-pomorskie

1 367

938

1 120 370

650 046

58,02

645 513

99,30

499 340

77,36

146 173

22,64

Lubelskie

1 778

886

782 240

416 484

53,24

412 364

99,01

250 710

60,80

161 654

39,20

Lubuskie

655

421

459 895

261 160

56,79

259 326

99,30

215 593

83,14

43 733

16,86

Łódzkie

1 701

1 138

1 314 522

746 385

56,78

739 841

99,12

512 492

69,27

227 349

30,73

Małopolskie

2 224

786

762 024

426 505

55,97

422 599

99,08

297 937

70,50

124 662

29,50

Mazowieckie

3 318

1 531

1 615 867

880 937

54,52

872 788

99,07

590 170

67,62

282 618

32,38

Opolskie

794

169

151 081

72 430

47,94

71 773

99,09

60 081

83,71

11 692

16,29

Podkarpackie

1 641

1 103

1 043 066

595 981

57,14

591 096

99,18

408 459

69,10

182 637

30,90

Podlaskie

844

521

536 498

267 002

49,77

264 683

99,13

169 715

64,12

94 968

35,88

Pomorskie

1 286

675

816 824

497 956

60,96

494 885

99,38

389 324

78,67

105 561

21,33

Śląskie

2 691

1 092

1 382 287

846 199

61,22

840 499

99,33

685 393

81,55

155 106

18,45

Świętokrzyskie

928

240

236 071

112 287

47,56

111 033

98,88

78 344

70,56

32 689

29,44

Warmińsko-mazurskie

976

199

215 552

121 127

56,19

120 107

99,16

99 031

82,45

21 076

17,55

Wielkopolskie

2 090

1 450

1 783 670

1 087 464

60,97

1 079 266

99,25

829 510

76,86

249 756

23,14

Zachodniopomorskie

1 048

530

682 044

406 940

59,66

404 634

99,43

342 412

84,62

62 222

15,38

Razem w kraju

25 165

12 609

13 946 758

7 997 603

57,34

7 935 388

99,22

5 933 197

74,77

2 002 191

25,23

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Jan Kacprzak