Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
o cz±stkowych nieoficjalnych wynikach głosowania
w referendum ogólnokrajowym
ustalonych o godz. 00:15 w dniu 09-06-2003 r.

Na podstawie otrzymanych drog± elektroniczn± od komisarzy wyborczych informacji o wynikach głosowania w 7 600 obwodach głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, co następuje:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 7 600 obwodowych komisji do spraw referendum na ogóln± liczbę 25 165 komisji obwodowych (co stanowi 30,20%), informuje, że cz±stkowe nieoficjalne wyniki głosowania s± następuj±ce:

1)     liczba uprawnionych do głosowania 8 483 738,

2)     oddano kart ważnych 4 908 576; frekwencja wyniosła 57,86%

3)     głosy ważne 4 871 392; tj. 99,24%

w tym:

głosy na "TAK" 3 666 607; tj. 75,27%

głosy na "NIE" 1 204 785; tj. 24,73%


 

II. Zbiorcze informacje według województw

 

Województwo

Liczba obwodów

Otrzymane informacje

ogółem

z których
otrzymano
informacje

uprawnieni do głosowania

karty ważne

głosy ważne

liczba

% (fre-
kwencja)
(5:4)

ogółem

"Tak"

"Nie"

liczba

%
(7:5)

liczba

%
(9:7)

liczba

%
(11:7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dolno¶l±skie

1824

515

609855

356387

58,44

354303

99,42

297146

83,87

57157

16,13

Kujawsko-pomorskie

1367

711

873226

511405

58,57

508028

99,34

399135

78,57

108893

21,43

Lubelskie

1778

497

436693

227544

52,11

225229

98,98

136042

60,4

89187

39,6

Lubuskie

655

275

299548

170262

56,84

169020

99,27

140342

83,03

28678

16,97

Łódzkie

1701

677

801113

466347

58,21

462494

99,17

327027

70,71

135467

29,29

Małopolskie

2224

449

430096

241410

56,13

239214

99,09

167457

70

71757

30

Mazowieckie

3318

925

930342

508830

54,69

504131

99,08

340109

67,46

164022

32,54

Opolskie

794

71

62570

28416

45,41

28108

98,92

23209

82,57

4899

17,43

Podkarpackie

1641

698

641929

365454

56,93

362481

99,19

249896

68,94

112585

31,06

Podlaskie

844

317

331282

168439

50,84

167003

99,15

105931

63,43

61072

36,57

Pomorskie

1286

395

488300

297445

60,91

295684

99,41

234748

79,39

60936

20,61

¦l±skie

2691

572

744823

464619

62,38

461683

99,37

380839

82,49

80844

17,51

¦więtokrzyskie

928

138

132608

65720

49,56

64990

98,89

47299

72,78

17691

27,22

Warmińsko-mazurskie

976

97

96826

51492

53,18

51051

99,14

41447

81,19

9604

18,81

Wielkopolskie

2090

1005

1270622

777874

61,22

772140

99,26

600229

77,74

171911

22,26

Zachodniopomorskie

1048

258

333905

206932

61,97

205833

99,47

175751

85,39

30082

14,61

Razem w kraju

25 165

7 600

8 483 738

4 908 576

57,86

4 871 392

99,24

3 666 607

75,27

1 204 785

24,73