KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 czerwca 2003 r.
O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM
OGÓLNOKRAJOWYM I LICZBIE WYDANYCH KART DO GŁOSOWANIA
PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA W DNIU 7 CZERWCA 2003 R.

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 24 983 obwodowych komisji do spraw referendum na ogólną liczbę 24 985 komisji obwodowych powołanych na obszarze kraju, informuje:

1.      Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, tj. liczba osób ujętych w spisach uprawnionych w pierwszym dniu głosowania wyniosła 29 681 787.

2.      Wydano kart do głosowania 5 228 119 osobom uprawnionym, co stanowi 17,61 % w stosunku do liczby osób uprawnionych

 

II. Zbiorcze informacje według województw

 

Województwo

Liczba obwodów

Liczba uprawnio-
nych

Liczba
wydanych kart

%
(5;4)

ogółem

z których
otrzymano
dane

1

2

3

4

5

6

dolnośląskie

1 824

1 824

2 302 563

457 456

19,87

kujawsko - pomorskie

1 367

1 367

1 601 349

289 310

18,07

lubelskie

1 778

1 777

1 710 118

204 325

11,95

lubuskie

655

655

781 960

144 386

18,46

łódzkie

1 701

1 700

2 066 003

360 238

17,44

małopolskie

2 224

2 224

2 464 793

376 572

15,28

mazowieckie

3 152

3 152

3 983 285

777 312

19,51

opolskie

794

794

822 030

133 551

16,25

podkarpackie

1 641

1 641

1 591 812

178 833

11,23

podlaskie

844

844

927 847

118 470

12,77

pomorskie

1 281

1 281

1 671 958

360 414

21,56

śląskie

2 691

2 691

3 729 102

779 394

20,90

świętokrzyskie

928

928

1 026 398

127 920

12,46

warmińsko - mazurskie

976

976

1 103 755

190 349

17,25

wielkopolskie

2 090

2 090

2 560 630

446 109

17,42

zachodniopomorskie

1 039

1 039

1 338 184

283 480

21,18

Razem w kraju

24 985

24 983

29 681 787

5 228 119

17,61