Załącznik do obwieszczenia
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 9 czerwca 2003 r.
Zestawienie wyników głosowania w ogólnokrajowym referendum
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
(według województw)
Pytanie: Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?
L. p. Województwo Liczba obwodów głosowania Liczba uprawnionych do głosowania Liczba kart ważnych Frekwencja %                               (5:4) Głosy nieważne Głosy ważne
liczba %
(7:5)
ogółem odpowiedzi
liczba %
(9:5)
TAK NIE
liczba % (11:9) liczba % (13:9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ogółem 25 165 29 868 474 17 578 818 58,85 126 194 0,72 17 452 624 99,28 13 516 612 77,45 3 936 012 22,55
1 dolnośląskie 1 824 2 308 680 1 389 431 60,18 8 043 0,58 1 381 388 99,42 1 155 723 83,66 225 665 16,34
2 kujawsko-pomorskie 1 367 1 605 181 929 397 57,90 6 609 0,71 922 788 99,29 711 520 77,11 211 268 22,89
3 lubelskie 1 778 1 716 660 951 838 55,45 8 462 0,89 943 376 99,11 596 715 63,25 346 661 36,75
4 lubuskie 655 783 984 456 354 58,21 2 992 0,66 453 362 99,34 380 909 84,02 72 453 15,98
5 łódzkie 1 701 2 069 677 1 194 200 57,70 9 842 0,82 1 184 358 99,18 844 870 71,34 339 488 28,66
6 małopolskie 2 224 2 475 661 1 483 101 59,91 10 812 0,73 1 472 289 99,27 1 121 202 76,15 351 087 23,85
7 mazowieckie 3 318 4 091 127 2 474 290 60,48 17 985 0,73 2 456 305 99,27 1 834 764 74,70 621 541 25,30
  w tym obwody za granicą 166 96 171 79 452 82,62 479 0,60 78 973 99,40 70 031 88,68 8 942 11,32
8 opolskie 794 823 806 449 437 54,56 3 335 0,74 446 102 99,26 378 649 84,88 67 453 15,12
9 podkarpackie 1 641 1 592 979 913 045 57,32 7 374 0,81 905 671 99,19 634 715 70,08 270 956 29,92
10 podlaskie 844 929 705 490 008 52,71 3 849 0,79 486 159 99,21 333 656 68,63 152 503 31,37
11 pomorskie*) 1 286 1 681 149 1 055 602 62,79 6 133 0,58 1 049 469 99,42 842 147 80,25 207 322 19,75
12 śląskie 2 691 3 736 344 2 294 120 61,40 13 715 0,60 2 280 405 99,40 1 927 221 84,51 353 184 15,49
13 świętokrzyskie 928 1 029 708 536 941 52,14 4 708 0,88 532 233 99,12 403 198 75,76 129 035 24,24
14 warmińsko-mazurskie 976 1 108 377 606 725 54,74 5 660 0,93 601 065 99,07 491 208 81,72 109 857 18,28
15 wielkopolskie 2 090 2 574 227 1 570 042 60,99 11 896 0,76 1 558 146 99,24 1 201 760 77,13 356 386 22,87
16 zachodniopomorskie**) 1 048 1 341 209 784 287 58,48 4 779 0,61 779 508 99,39 658 355 84,46 121 153 15,54
*) w tym 5 obwodów na polskich statkach morskich
**) w tym 9 obwodów na polskich statkach morskich