Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania w referendum ogólnokrajowym w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich ustalonych w dniu 8 czerwca 2003 r. o godz. 21.10

 

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną od Komisarza Wyborczego w Warszawie i w Szczecinie informacji o wynikach głosowania w obwodach głosowania za granicą i na polskich statkach morskich, Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, co następuje:

1. Głosowanie za granicą :

1)            przekazane informacje obejmują wyniki głosowania w 50 obwodach spośród 166 utworzonych obwodów;

2)            cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania są następujące:

a) uprawnieni do głosowania 24 067

b) oddano kart ważnych 20 329 ; frekwencja wyniosła 84,47 %

c) głosy ważne 20 134; tj. 99,04 %

w tym:

głosy na "TAK" 14 341; tj. 71,22 %

głosy na "NIE" 5 793; tj. 28,78 %

 

2. Głosowanie na polskich statkach morskich :

1)            przekazane informacje obejmują wyniki głosowania w 9 obwodach spośród 14 utworzonych obwodów;

2)            cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania są następujące:

a) uprawnieni do głosowania 199

b) oddano kart ważnych 197; frekwencja wyniosła 98,99 %

c) głosy ważne 195; tj. 98,98 %

w tym:

głosy na "TAK" 168; tj. 86,15 %

głosy na "NIE" 27 ; tj. 13,85 %