referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa zachodniopomorskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 964 962 599 584 599 238 62,10% 3 354 595 884 510 818 85 066
Wieś 376 048 184 895 184 852 49,16% 1 423 183 429 147 369 36 060
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 102 093 53 474 53 467 52,37% 375 53 092 42 616 10 476
do 10 tys. mieszkańców 237 407 119 435 119 401 50,29% 977 118 424 97 093 21 331
do 20 tys. mieszkańców 183 997 100 860 100 820 54,79% 725 100 095 83 380 16 715
do 50 tys. mieszkańców 346 768 205 638 205 568 59,28% 1 228 204 340 173 906 30 434
do 100 tys. mieszkańców 56 595 34 984 34 973 61,80% 186 34 787 29 502 5 285
do 200 tys. mieszkańców 88 171 58 557 58 491 66,34% 280 58 211 51 311 6 900
do 500 tys. mieszkańców 325 979 211 531 211 370 64,84% 1 006 210 364 180 379 29 985
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony