referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa wielkopolskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 1 532 323 1 004 673 1 004 171 65,53% 6 254 997 917 830 277 167 640
Wieś 1 041 904 566 017 565 871 54,31% 5 642 560 229 371 483 188 746
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 90 172 49 476 49 469 54,86% 515 48 954 32 395 16 559
do 10 tys. mieszkańców 631 888 345 240 345 136 54,62% 3 584 341 552 226 713 114 839
do 20 tys. mieszkańców 483 549 282 975 282 876 58,50% 2 407 280 469 206 761 73 708
do 50 tys. mieszkańców 540 929 338 994 338 874 62,65% 2 368 336 506 270 259 66 247
do 100 tys. mieszkańców 287 396 187 573 187 473 65,23% 1 037 186 436 157 498 28 938
do 200 tys. mieszkańców 86 293 53 973 53 955 62,53% 340 53 615 42 874 10 741
do 500 tys. mieszkańców
powyżej 500 tys. mieszkańców 454 000 312 459 312 259 68,78% 1 645 310 614 265 260 45 354

Powrót do poprzedniej strony