referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa warmińsko-mazurskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 712 972 428 371 428 186 60,06% 3 680 424 506 359 548 64 958
Wieś 395 405 178 592 178 539 45,15% 1 980 176 559 131 660 44 899
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 93 553 42 023 42 014 44,91% 446 41 568 31 511 10 057
do 10 tys. mieszkańców 244 930 115 691 115 647 47,22% 1 224 114 423 87 155 27 268
do 20 tys. mieszkańców 199 228 102 881 102 862 51,63% 1 237 101 625 80 199 21 426
do 50 tys. mieszkańców 296 722 171 695 171 617 57,84% 1 469 170 148 144 503 25 645
do 100 tys. mieszkańców 41 942 23 228 23 215 55,35% 161 23 054 18 948 4 106
do 200 tys. mieszkańców 232 002 151 445 151 370 65,25% 1 123 150 247 128 892 21 355
do 500 tys. mieszkańców
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony