referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa świętokrzyskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 500 089 301 995 301 868 60,36% 1 951 299 917 248 596 51 321
Wieś 529 619 235 180 235 073 44,39% 2 757 232 316 154 602 77 714
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 65 079 27 399 27 378 42,07% 382 26 996 17 034 9 962
do 10 tys. mieszkańców 269 347 119 255 119 203 44,26% 1 441 117 762 77 048 40 714
do 20 tys. mieszkańców 219 745 105 773 105 737 48,12% 1 061 104 676 75 309 29 367
do 50 tys. mieszkańców 158 677 86 724 86 700 54,64% 652 86 048 67 679 18 369
do 100 tys. mieszkańców 149 069 88 237 88 201 59,17% 507 87 694 74 559 13 135
do 200 tys. mieszkańców
do 500 tys. mieszkańców 167 791 109 787 109 722 65,39% 665 109 057 91 569 17 488
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony