referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa śląskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 2 974 089 1 855 793 1 855 081 62,37% 10 062 1 845 019 1 588 491 256 528
Wieś 762 255 439 156 439 039 57,60% 3 653 435 386 338 730 96 656
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 45 170 24 683 24 679 54,64% 197 24 482 18 765 5 717
do 10 tys. mieszkańców 344 939 195 016 194 965 56,52% 1 717 193 248 149 015 44 233
do 20 tys. mieszkańców 535 092 317 601 317 482 59,33% 2 372 315 110 253 109 62 001
do 50 tys. mieszkańców 340 851 216 856 216 800 63,61% 1 281 215 519 180 471 35 048
do 100 tys. mieszkańców 681 299 423 082 422 953 62,08% 2 433 420 520 360 514 60 006
do 200 tys. mieszkańców 979 449 598 561 598 303 61,09% 3 130 595 173 515 589 79 584
do 500 tys. mieszkańców 809 544 519 150 518 938 64,10% 2 585 516 353 449 758 66 595
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony