referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w skali województwa pomorskiego

Wyszczególnienie liczba osób uprawnionych do głosowania liczba osób, którym wydano karty do głosowania liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) frekwencja
4:2 x 100%
liczba głosów nieważnych liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej
Miasto 1 187 450 786 168 785 733 66,17% 3 995 781 738 652 477 129 261
Wieś 493 286 269 542 269 461 54,63% 2 134 267 327 189 321 78 006
Wyniki głosowania w zależności od wielkości gminy
do 5 tys. mieszkańców 94 449 53 893 53 868 57,03% 437 53 431 39 201 14 230
do 10 tys. mieszkańców 215 790 116 303 116 276 53,88% 913 115 363 85 608 29 755
do 20 tys. mieszkańców 284 352 166 407 166 330 58,49% 1 134 165 196 123 951 41 245
do 50 tys. mieszkańców 395 244 249 679 249 576 63,14% 1 415 248 161 199 102 49 059
do 100 tys. mieszkańców 125 033 79 412 79 378 63,49% 345 79 033 67 317 11 716
do 200 tys. mieszkańców
do 500 tys. mieszkańców 565 868 390 016 389 766 68,88% 1 885 387 881 326 619 61 262
powyżej 500 tys. mieszkańców

Powrót do poprzedniej strony